הגדרת מייל אירגוני בטלפון נייד

הגדרת מייל אירגוני בטלפון נייד לחלק מהטלפונים רשום outlook exchange  או exchange  במקום 

חשבון תאגידי. יש מכשירים שמשלים אוטומטי את שם שרת ל (outlook.office365.com)

במכשירי אייפון אותה דרך.