תוכנה לסריקת מסמכים

תוכנה לסריקת מסמכים במקום התוכנה המובנת של הסורק

Error 2016 for 365 64bit

Error outlook 2016 365 32 bit