אתרים שימושיים

כל הכלים לעבודה עם PDF באתר אחד מייצא PDF ל WORD גם בעיברית 

https://www.ilovepdf.com/

אתר לשינוי,עריכה,יצירה 

https://123apps.com/

הסרת רקע מסרט 

https://www.unscreen.com/

הסרת אובייקט בתמונה 

https://www.magiceraser.io/

אתר נוסף להמרת קבצים 

https://tinywow.com/

אתר להנפשת תמונה 

https://www.myheritage.co.il/deep-nostalgia

אתר להקראת תוכן באנגלית 

https://www.naturalreaders.com/online/

שינוי רקע מתמונה 

https://www.designify.com/

אתר לבדיקה זמן אמת בכל העולם 

https://time.is/

הסרת תוכנות במכה אחת 

https://www.bcuninstaller.com/

אתר לתרגום מסמכים 

https://www.onlinedoctranslator.com/

תוכנה לסריקת מסמכים 

הורדה בדף הבית למטה בלשונית הורדות