שירותי תמיכה


נטסיסטם, רכשה רישיון Teamviewer לטובת לקוחותיה, תוכנה שליטה ותמיכה מרחוק מהטובים ביותר. שירותי החברה מבוססים על תשלום חודשי ללא הגבלת שעות התמיכה.